جوشکاری

این مجموعه با داشتن دو بخش مهندسی جوش و کارگاه جوشکاری توانایی انجام پروژه های مختلف جوشکاری در حیطه های نفت و گاز ، نیروگاهی و صنایع غذایی را داراست.

 

واحد جوشکاری از دو بخش مختلف تشکیل شده است . فعالیتهایی  هر بخش به شرح ذيل مي باشد.:

  1. فعاليت بخش مهندسی جوش:

شامل:

- طراحی قطعات جوشی

- نقشه کشی

- تهیه مدارک و دستورالعمل هاي تست و مهندسی مورد نیاز صنایع نفت و گاز و ...

(تست های غیر مخرب (NDT) شامل بازرسی چشمی(VT) - بازرسی مایع نافذ(PT) - تست رادیوگرافی (RT))

- تهيه كتابچه نهايي(Final Book)

 

  1. کارگاه جوشکاری :

کارگاه جوشکاری با در اختیار داشتن دستگاه های مورد نیاز جهت جوشكاري SMAW, GMAW (MIG & TIG) و همچنین جوشکاران مجرب که دارای گواهینامه جوشکار (Certificate) امضا شده توسط موسسه مهندسين بین المللی جوش(IWE) هستند، قادربه انجام پروژه های جوشکاری در بالاترین سطح کیفی می باشد.

 

نمونه پرو‍‍ژه هاي انجام شده توسط اينشركت:

  1. طراحی و ساخت تعداد 3380عدد.Condensate Pot  مربوط به پروژه های مختلف
  2. طراحی و ساخت تعداد 120 عدد Air Manifold مربوط به پروژه های مختلف